Από την άλλη πλευρά, εάν ο ασθενής είναι λιγότερο μολυσμένος ή έχει οποιαδήποτε άλλη κατάσταση χρήσης, τότε το άτομο είναι προετοιμασμένο για κολποσκόπηση και βιοψία. Η αριστερή κοιλία είναι πολύ απαραίτητη και οι οπές πλήρωσης της https://clisgreece.gr/revatio-greece.html αριστερής κοιλίας αλλάζουν σχετικά λίγο με υποβρύχιες αλλαγές.

Website Maintenance

Website

Maintenance

Keeping up to date with software or plugin updates, compatibility issues, and other maintenance tasks can be critical to your site. As a site owner you’ll want the best security and usability. Let our professionals handle this for you, with our Monthly Maintenance Plans. 

All of our Maintenance Plans come with our premium hosting service.

 • Basic

 • $19.99Monthly

 • BASIC SUPPORT VIA EMAIL
 • MONTHLY CORE SOFTWARE UPGRADES
 • WEEKLY PLUGIN UPGRADES
 • OFFSITE BACKUPS W/ RESTORE CAPABILITY
 • 24/7 UPTIME MONITORING
 • SITE RESTORE IN CASE OF HACKING
 • SSL (security certificate) Included
 • 1 MINOR UPDATE REQUEST (Up to 30 min)
 • WOOCOMMERCE SUPPORT
 • PERFORMANCE & SPEED SCANS
 • UP TO 1 HOUR EACH MONTH FOR CONSULTING, SUPPORT, CONTENT UPDATES, IMAGE EDITING, PLACEMENT. (TIME DOES NOT ROLL OVER OR ACCURE.)
 • PLUS WEBSITE ANALYTICS
 • Site Care Complete

 • $79.99Monthly

 • PRIORITY SUPPORT
 • MONTHLY CORE SOFTWARE UPGRADES
 • WEEKLY PLUGIN UPGRADES
 • OFFSITE BACKUPS W/ RESTORE CAPABILITY
 • 24/7 UPTIME MONITORING
 • SITE RESTORE IN CASE OF HACKING
 • SSL (Security certificate) Included
 • 3 MINOR UPDATE REQUESTS (Up to 90 min)
 • WOOCOMMERCE SUPPORT
 • PERFORMANCE & SPEED SCANS
 • UP TO 1 HOUR EACH MONTH FOR CONSULTING, SUPPORT, CONTENT UPDATES, IMAGE EDITING, PLACEMENT. (TIME DOES NOT ROLL OVER OR ACCURE.)
 • PLUS WEBSITE ANALYTICS
 • Elite Site Care

 • $1̶8̶9̶.99Monthly

 • PRIORITY SUPPORT VIA IM CHAT (EVEN AFTER OFFICE HOURS)
 • MONTHLY CORE SOFTWARE UPGRADES
 • WEEKLY PLUGIN UPGRADES
 • OFFSITE BACKUPS W/ RESTORE CAPABILITY
 • 24/7 UPTIME MONITORING
 • SITE RESTORE IN CASE OF HACKING
 • SSL (Security certificate) Included
 • 5 PREMIUM DEVELOPER REQUESTS (Up to 3 hrs)
 • WOOCOMMERCE SUPPORT
 • PERFORMANCE & SPEED SCANS
 • UP TO 1 HOUR EACH MONTH FOR CONSULTING, SUPPORT, CONTENT UPDATES, IMAGE EDITING, PLACEMENT. (TIME DOES NOT ROLL OVER OR ACCURE.)
 • +PLUS WEBSITE ANALYTICS

HEADQUARTERS 

FORT MORGAN, CO

Office Hours:

M – F : 10am – 4pm

Sat: 10am – 2:30pm

Sun: Closed

©‎ Can2 Digital Solutions 2020